Velkommen som medlem!

MEDLEMSMØTE 26. FEBRUAR 

Sosiale Medier

Facebookgruppe for medlemmer

Bli med i den interne gruppen på facebook som heter “Ski Sentrumsforening – Medlemsforum“, dette er en ypperlig plattform hvor vi kan holde kontinuerlig dialog.

Følg både Ski Sentrumsforening og Follo Næringsråd for å holde deg oppdatert på hva som skjer av aktiviteter du kan være med på.

Instagram & Snapchat

Følg @skisentrum på sosiale medier, og send gjerne inn bidrag. På disse kanelene ønsker vi “kosebilder”, altså ikke reklame. Men vis gjerne frem hvor hyggelig dere har det på jobb, hvor fint dere har det, og hvor fint det er i Ski sentrum. Bidrag sendes som DM på instagram, eller tagg oss!

Follo Næringsråd

Som medlem i Ski Sentrumsforening, får du også medlemskap i FNR inkludert. Du vil få mere informasjon om dine muligheter her fortløpende.

#SKISENTRUM

Denne logoen og hashtaggen skal bli symbolet på Ski sentrum som en trivelig handelsby. Bruk både hasttaggen og bildet for det det er verdt!

Aktiviteter

Stormøte

To ganger i året blir det arrangert stormøte med alle våre medlemmer. Dette møtet legger styringen for hvordan sentrumsforeningen skal jobbe, og ikke minst er det her vi velger styret. Første stormøte er 26. Februar.

Markedsdager og markedsføring

Sammen kan vi skape gode effekter når det kommer til markedsføring, spesiellt i sosiale medier. Sentrumsforeningen vil jobbe aktivt med å markedsføre medlemsbedriftene gjennom #skisentrum, og vil stå som arrangør for flere fellesaktiviteter gjennom året. Mer informasjon kommer om første aktiviteter.

Politisk

Ski Sentrumsforening skal legge press press på kommunen, og jobbe for at lokalnæringen i sentrum skal bli hørt, og prioritert i den store utbyggingsperioder som Ski står ovenfor.

Kontaktperson

Stian Ulvøy

stian@follonaeringsraad.no

Mobil: 980 18 270

Meldemskap / Faktura

Gyldighet

Medlemskapet er gyldig når avgiften er registrert betalt. Medlemskapet gjelder for inneværende kalenderår

Faktura

Du vil motta faktura innen 1-4 virkedager, og kommer fra Follo Næringsråd som håndterer medlemmer og administrasjon.

Oppsigelse

Oppsigelse meldes skriftlig til styret på styret@skisentrumsforening.no. Oppsigelse av medlemskap må være inne før kalenderåret er omme for at den skal tre i kraft f.o.m 01.01 neste kalenderår.

Facebook

Ta kontakt med styret

Fyll inn skjemaet, eller send en epost direkte til styret@skisentrumsforening.no

Vi er med å drifter Sentrumsforeningen

Org Nr: 123 456 789

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@snr.no

Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon